Докторантураға түсу ережесі

PhD докторантураға “магистр” дәрежесі және кемінде 9 (тоғыз) ай жұмыс өтілі бар немесе медициналық мамандықтар бойынша резидентурада оқуын аяқтаған адамдар қабылданады.

1-кезең – “Марат Оспанов атындағы БҚМУ” КЕАҚ магистратура және докторантура бөлімінде құжаттарды Ақтөбе қаласы, Маресьев көшесі, 68-үй мекенжайы бойынша қабылдау., 408 кабинет, жұмыс телефоны 8/7132/54-12-20 otdelpvo@zkgmu.kz. 15 сәуірге дейін-ғылыми кеңесшілердің талаптарына сәйкес тапсырушыларды таңдау.

​Әрі қарай, 16 мамырдан 31 мамырға дейін бірлескен ғылыми проблемалық комиссияның алдын ала іріктеуі: үміткердің алдағы ғылыми-зерттеу жұмысының аннотациясы мен презентациясы түрінде – төрт балдық шкала бойынша бес критериймен комиссиялық бағалау.

2-кезеңге жіберу/жібермеу туралы шешім-комиссия отырысынан кейінгі күні университет сайтында орналастырылады.

2 кезең – университеттегі білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтиханы: 4 тамыздан 20 тамызға дейін. Апелляциялық комиссия (қажет болған жағдайда). Конкурс өткізу. PhD докторантураға қабылдау: қабылдау комиссиясына қабылдағанға дейін-28 тамызға дейін құжаттардың түпнұсқаларын ұсыну. Үміткерлерді шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат негізінде және докторантураның білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханының қорытындысы бойынша және ықтимал 100 балдан кемінде 75 балл жинаған халықаралық сертификат негізінде қабылдау.

​Мамандықтар бойынша докторантураның білім беру бағдарламаларын меңгергісі келетін адамдардың алдыңғы білім деңгейіне қойылатын талаптар:

D141 – “Медицина”: 6М110100 – “Медицина”, 6М110300 – “Мейірбике ісі”,

6М110200 – “Қоғамдық денсаулық сақтау”, 6М110500 – “Медициналық – профилактикалық іс” мамандықтары бойынша магистратура; Резидентура (барлық мамандықтар);

D139 – “Қоғамдық денсаулық сақтау”: 6М110100 – “Медицина”, 6М110200 – “Қоғамдық денсаулық сақтау”, 6М110300 – “Мейірбике ісі”,

6М110400 – “Фармация”,

6М110500 – “Медициналық – профилактикалық іс”, 6М110600 – “Денсаулық сақтау менеджменті”, 6М050600 – “Экономика” мамандықтары бойынша магистратура, 6М050700 – “Менеджмент”, 6М051300 – “Әлемдік экономика”, 6М030100 – “Құқықтану”; Резидентура (барлық мамандықтар).

D151 – “Мейіргер ғылымы”: 6М110100 – “Медицина”, 6М110200 – “Қоғамдық денсаулық сақтау”, 6М110300 – “Мейіргер ісі”,

6М110400 – “Фармация”,

6М110500 – “Медициналық – профилактикалық іс”, 6М110600 – “Денсаулық сақтау менеджменті” мамандықтары бойынша магистратура.

Жалғасы 2 бөлімде